Untitled-1 Untitled-2 Untitled-4
preload image preload image

Velkommen til Silkeborg Produktionshøjskole

Mange uddannelser er blevet mere boglige. Silkeborg Produktionshøjskole tilbyder en anden og praktisk vej til uddannelse.

Vi tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad du kan, og hvordan du bedst når dit mål.

Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder. Undervisningen tager udgangspunkt i produktionen og kundens behov. Undervisningen foregår i det forpligtende arbejdsfællesskab mellem elever, lærlinge og værkstedslærere om løsning af de nødvendige opgaver.

Arbejdsfællesskabet giver dig mulighed for deltagelse, medindflydelse, mening og anerkendelse.

Deltagelsen i arbejdsfællesskabet på værkstedet suppleres af undervisning i almene fag, alment dannende aktiviteter og demokratiske processer.

Målet for produktionsskoleforløbet er at løfte dine faglige, personlige og sociale kompetencer, så du kan fortsætte i uddannelse eller job.

Silkeborg Produktionshøjskole udbyder en vifte af uddannelses- og beskæftigelsesforberedende forløb og kompetencegivende uddannelser – alle med udgangspunkt i en praktisk tilgang til fagene. Læs mere om dine muligheder her.

Vores mål er, i et samarbejde med Silkeborgs øvrige uddannelsesinstitutioner, UU-Silkeborg og Ungeguiden, at sikre, at der findes en uddannelsesvej for alle unge i Silkeborg Kommune.

 

FGU - ny uddannelse i august 2019

Danmark får en helt ny uddannelse pr. 1. august 2019; Forberedende Grunduddannelse. Den nye uddannelse står på skuldrene af produktionsskolernes værkstedspædagogik, Den Kombinerede Ungdomsuddannelse, ErhvervsGrundUddannelsen og VUC's almenundervisning, og skal ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Samtidig nedlægges de danske produktionsskoler, og bygninger og medarbejdere virksomhedsoverdrages til Forberedende Grunduddannelse.

Silkeborg Produktionshøjskoles lokaler på Granhøjvej 14 skal danne rammen om FGU i Silkeborg som en del af institutionen FGU Midtjylland.

Se mere om den Forberedende Grunduddannelse:

EGU logo kuurs logo 500 

 

 

 

Logo Studiz Payoff Dansk

Få studiekort med hundredvis af rabatter på alt fra elektronik til kondomer.

Download app'en til din iPhone, Android eller Windows Phone.

Se hvordan du opretter dig her eller få hjælp hos din værkstedslærer.

 

 

 

Tilmeld dig Silkeborg Produktionshøjskoles nyhedsbrev