Untitled-1 Untitled-2 Untitled-3 Untitled-4
preload image preload image

Konflikt

Silkeborg Produktionshøjskole er ikke udtaget til strejke. Elever og personale skal derfor møde ind som sædvanligt under en eventuel strejke.

Skolen bliver først ramt af konflikten, hvis der bliver lockout, hvilket tidligst kan ske fra den 28. april.

Når vi nærmer os datoen for en eventuel lockout, vil der komme nærmere information.

Velkommen til Silkeborg Produktionshøjskole

Mange uddannelser er blevet mere boglige. Silkeborg Produktionshøjskole tilbyder en anden og praktisk vej til uddannelse.

Vi tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad du kan, og hvordan du bedst når dit mål.

Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder. Undervisningen tager udgangspunkt i produktionen og kundens behov. Undervisningen foregår i det forpligtende arbejdsfællesskab mellem elever, lærlinge og værkstedslærere om løsning af de nødvendige opgaver.

Arbejdsfællesskabet giver dig mulighed for deltagelse, medindflydelse, mening og anerkendelse.

Deltagelsen i arbejdsfællesskabet på værkstedet suppleres af undervisning i almene fag, alment dannende aktiviteter og demokratiske processer.

Målet for produktionsskoleforløbet er at løfte dine faglige, personlige og sociale kompetencer, så du kan fortsætte i uddannelse eller job.

Silkeborg Produktionshøjskole udbyder en vifte af uddannelses- og beskæftigelsesforberedende forløb og kompetencegivende uddannelser – alle med udgangspunkt i en praktisk tilgang til fagene. Læs mere om dine muligheder her.

Vores mål er, i et samarbejde med Silkeborgs øvrige uddannelsesinstitutioner, UU-Silkeborg og Ungeguiden, at sikre, at der findes en uddannelsesvej for alle unge i Silkeborg Kommune.

EGU logo kuurs logo 500 

 

 

 

Tilmeld dig Silkeborg Produktionshøjskoles nyhedsbrev

Ungdomsuddannelse til alle!

Garantiskolen er et samarbejde mellem en lang række skoler, institutioner og vejledere, der sætter dig i centrum, når du skal videre i livet med din uddannelse – også hvis din uddannelse skal stykkes sammen af flere forskellige forløb på flere skoler.

Vi hjælper dig, hvis du har brug for at skifte mellem uddannelsesinstitutionerne eller har brug for at søge støtte i det kommunale system.

Du undgår afbrud og ventetid i dit uddannelsesforløb – du er hele tiden på vej.

Forudsætningen er, at du kan sige ja til følgende:

  • Du vil gerne have en ungdomsuddannelse.
  • Du er ­fleksibel og parat til at prøve de muligheder, Garantiskolen har.
  • Du vil gøre dit bedste for at leve op til uddannelsesstedets krav.

Kontakt UU Silkeborg eller vejlederen på dit uddannelsessted og sig, at du ønsker hjælp til et garantiskoleforløb.

Se mere om garantiskolen her.