.responsive .art-slider-inner div{ background-size:contain!important; }

ARBEJDSMILJØ

 Formål

 • At skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø på Silkeborg Produktionshøjskole, der er i overensstemmelse med loven
 • At motivere til en høj grad af ansvarsfølelse og agtpågivenhed hos alle medarbejdere og elever for at forbygge ulykker og sundhedsfarer
 • At forebygge skeletskader ved brug af ergonomikonsulent, der hjælper den enkelte medarbejder med ergonomisk korrekte arbejdsstillinger

Principper

 • Principper og regler i "Lov om Arbejdsmiljø" danner grundlag for vores politik og hvordan den gennemføres

Ansvar

 • Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet er forstanderens
 • Skolen har nedsat en arbejdsmiljøorganisation, som består af forstanderen og en arbejdsmiljørepræsentant

Medarbejderens pligt

 • Alle medarbejdere er ansvarlige for at eget arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
 • Værksteder skal udarbejde sikkerhedskort og regler omkring dispensation vedrørende maskiner
 • Værksteder er ansvarlige for instrukser om brand- og katastrofealarm
 • Arbejdsskader og -ulykker skal rapporteres til Arbejdsmiljøorganisationen, som indberetter elektronisk via EASY
 • Alle medarbejdere skal have kendskab til "Bekendtgørelse om unges arbejde"
 • Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering (APV) gennemføres hvert 3. år, og Arbejdsmiljøorganisationen udarbejder ud fra APV´en en handlingsplan

Mål for 2012

 • Gennemførelse af førstehjælpskursus til alle medarbejdere
 • Køb og opsætning af hjertestarter

  

SILKEBORG PRODUKTIONSHØJSKOLE HAR FÅET EN GRØN SMILEY AF ARBEJDSTILSYNET

Silkeborg Produtionshøjskole fik den 26. september 2012 uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet - og vores skole fik i den forbindelse tildelt en grøn smiley. Den grønne smiley betyder, at Silkeborg Produktionshøjskole lever op til lovens krav om et godt og sundt arbejdsmiljø og ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

Den grønne smiley er et resultat af en målrettet og struktureret arbejdsmiljøindsats, som skal sikre gode og sunde arbejdsforhold og trivsel på vores arbejdsplads... - nu og i fremtiden. 

Søg Silkeborg Produktionshøjskole på Arbejdstilsynets hjemmeside.


Silkeborg Produktionshøjskole | Granhøjvej 14 | 8600 Silkeborg | Tlf. 8681 0633 | CVR 73756111 | Copyright © 2015 Silkeborg Produktionshøjskole