.responsive .art-slider-inner div{ background-size:contain!important; }

GARANTISKOLEN

UNGDOMSUDDANNELSE TIL ALLE!

Alle unge i Silkeborg Kommune, der vil, er garanteret en uddannelse. Derfor har vi i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Silkeborg, Ungdomsskolen og Silkeborg Kommune dannet Garantiskolen.

På Silkeborg Produktionshøjskole betyder det, at vi reserverer pladser på vores værksteder til garantiskole-elever. Det er unge, der har brug for at tage en del af deres grundforløb på Silkeborg Produktionshøjskole. Eller som gerne vil bruge eventuel ventetid i forbindelse med et uddannelsesskift på Silkeborg Produktionshøjskole.

Hvis du vil skifte uddannelse, så kontakt din studievejleder og hør om mulighederne.

Hvis du vil gøre dit bedste og er åben for mulighederne, garanterer vi dig, at vi hjælper dig med at finde en vej for dit uddannelsesforløb.

Læs mere her om vores samarbejdsaftale omkring garantiskolen.

Silkeborg Produktionshøjskole | Granhøjvej 14 | 8600 Silkeborg | Tlf. 8681 0633 | CVR 73756111 | Copyright © 2015 Silkeborg Produktionshøjskole