.responsive .art-slider-inner div{ background-size:contain!important; }

MISSION OG VISION

Mission

Via dialog, samarbejde og konkret handling er Silkeborg Produktionshøjskole en aktiv og attraktiv medspiller i unges søge- og valgproces frem mod mestringen af et livsdueligt og forpligtende voksenliv i et demokratisk samfund.

Vision

Silkeborg Produktionshøjskoles vision er samlet at fremstå som en tydelig, inkluderende, kommunikerende og værdibaseret uddannelsesinstitution, der internt og eksternt er i en altid udviklende dialog om de mest hensigtsmæssige arbejdsmåder.

Værdier

  • Engagement
  • Troværdighed og loyalitet
  • Tryghed og tydelighed
  • Åbenhed og medindflydelse
  • Anerkendelse og respekt
  • Ordentlighed

Silkeborg Produktionshøjskole | Granhøjvej 14 | 8600 Silkeborg | Tlf. 8681 0633 | CVR 73756111 | Copyright © 2015 Silkeborg Produktionshøjskole