.responsive .art-slider-inner div{ background-size:contain!important; }

UNDERVISNINGSMILJØ

 

Silkeborg Produktionshøjskole har stort fokus på undervisningsmiljøarbejdet, og vi lægger vægt på, at eleven har medindflydelse både i det daglige og ved de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger.

Loven om elevers undervisningsmiljø pålægger Silkeborg Produktionshøjskole at udarbejde en undervisningsmiljøvurdering, som minimum skal revurderes hvert 3. år.

En undervisningsmiljøvurdering skal indeholde en beskrivelse af det æstetiske, det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen på Silkeborg Produktionshøjskole omhandler:

Æstetisk undervisningsmiljø

 • Indretning af værkstedet (farvevalg, materialer, lys, planter, udsmykning).
 • Værkstedets inventar (borde, stole m.v.).
 • Orden og renlighed.
 • Skolens udenomsarealer.

Fysisk undervisningsmiljø

 • Indeklima (rengøring, udluftning).
 • Brug af værktøjer (relevante maskiner, arbejdsbeklædning).
 • Sikkerhedsforanstaltninger.
 • Mulighed for adgang til IT.
 • Kantine, toiletforhold.

Psykisk undervisningsmiljø

 • Omgangstonen (mobning, anerkendelse fra lærere og vejledere, måden vi taler indbydes sammen på).
 • Trivsel (fællesskabet, indflydelse på undervisning, stemningen på skolen).
 • Elevens udvikling (i forhold til kammeratskab, selvværd, selvtillid).

Øvrigt undervisningsmiljø

 • Vejledning (faglige, erhvervs- og uddannelsesrettede)
 • Det faglige niveau (arbejdsopgaverne, faglig udvikling, forståelse af opgaverne)
 • Almen undervisning (dansk, matematik, engelsk, ordblindeundervisning)
 • Skolens retningslinjer og politikker (mobning, rygepolitik, misbrugspolitik)
 • Sikkerhed på skolen (flugtveje, brandberedskab, førstehjælp)
   

Resultatet af Undervisningsmiljøvurdering 2015 kan ses her.

Silkeborg Produktionshøjskole | Granhøjvej 14 | 8600 Silkeborg | Tlf. 8681 0633 | CVR 73756111 | Copyright © 2015 Silkeborg Produktionshøjskole